Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

Fire brigade
Ambulance
Administrative status

 

Geïntegreerde wijzigingen:

20/02/2018
Koninklijk besluit
16 pagina's